OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Akademia sztuki współczesnej

Akademia sztuki współczesnej

Projekt Akademia Sztuki Współczesnej jest adresowany do osób dorosłych oraz młodzieży. Jedynym kryterium, które należy spełnić, by móc wziąć w nim udział, jest zainteresowanie sztuką współczesną i poszerzaniem swojej wiedzy na jej temat. W ramach projektu oferujemy oprowadzania po wystawach, spotkania z artystami, kuratorami, muzealnikami oraz zajęcia plastyczne, które są okazją do stworzenia swoich własnych prac inspirowanych sztuką współczesną. Ważnym elementem projektu jest dzielenie się wiedzą na temat pracy w muzeum poświęconym sztuce oraz poznawanie różnych aspektów funkcjonowania świata sztuki.

MOCAK gromadzi i prezentuje prace artystów z całego świata. Aby umożliwić odbiorcom z różnych krajów głębsze poznanie sztuki prezentowanej w Muzeum, organizujemy specjalne projekty w języku angielskim. Ich uczestnicy mają możliwość obejrzenia wystaw, spotkania się z artystami, stworzenia swoich własnych prac. Partnerem projektu jest Erasmus Student Network.

MOCAK włącza się w inicjatywy takie jak Otwarte Dni Muzeów Krakowskich, Noc Muzeów, Podgórskie Dni Otwartych Drzwi czy Slow Art Day. Bierze także udział w wydarzeniach okazjonalnych, jak na przykład Festiwal Funduszy Europejskich.

W ramach projektu osoby tworzące Dział Edukacji MOCAK-u spotykają się z wykładowcami, studentami oraz artystami zainteresowanymi tematyką edukacji kulturalnej. Celem wykładów, warsztatów, dyskusji jest dzielenie się praktyczną wiedzą dotyczącą pracy w muzeum sztuki.  Dotychczas odbyło się kilkadziesiąt spotkań o takim charakterze.

MOCAK organizuje spotkania oraz warsztaty z udziałem artystów adresowane do osób dorosłych. Uczestnicy warsztatów mają możliwość poznania twórczości danego artysty oraz skonfrontowania jej z innymi pracami prezentowanymi w Muzeum. Przebieg każdego ze spotkań jest indywidualnie ustalany z twórcą, który podczas zajęć zaprasza uczestników do stworzenia prac formą i tematyką korespondujących z jego działalnością. Umożliwia to poznanie artysty poprzez uczestnictwo z nim w procesie twórczym.

Opowieści o Kolekcji to długofalowy projekt realizowany przez studentki i studentów współpracujących z Działem Edukacji. W jego efekcie powstaje seria nagrań odnoszących się do dzieł z Kolekcji MOCAK-u. Powstają one z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku, jednak do ich wysłuchania zapraszamy wszystkich. Twórcy projektów samodzielnie wybierają dzieła, które w sposób szczególny są dla nich znaczące, następnie tworzą ich opisy z myślą o osobach niemogących ich zobaczyć. Opisy powstają w toku wspólnych spotkań i rozmów odbywających się regularnie w ramach projektu.