Mocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Bilety


RODZAJ BILETUCENA BILETU
normalny 14 zł

ulgowy
 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • studenci i doktoranci
 • członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych
 • emeryci
 • osoby niepełnosprawne oraz towarzyszący im przewodnicy
 • posiadacze kart ISIC, EURO26
 • rodzice i opiekunowie posiadający Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny
 • posiadacze Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem
 • honorowi dawcy krwi (na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wydawanej przez Regionalne Centra Krwiodawstwa)
 • dawcy przeszczepów (na podstawie legitymacji Dawcy Przeszczepu bądź Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydawanej przez Ministerstwo Zdrowia)
7 zł
rodzinny

dla grup do 5 osób (w tym dzieci do lat 6)
posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej i Małopolskiej Karty Rodzinnej

30 zł
grupowy

dla grup liczących min. 7 osób

10 zł od osoby
grupowy ulgowy

dla grup liczących min. 7 osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego

5 zł od osoby

specjalny

 • osoby powyżej 70. roku życia
 • Zasłużeni dla Kultury Polskiej, Zasłużeni Kulturze Gloria Artis lub adekwatnie odznaczeni
 • członkowie organizacji AICA, ICOM, CIMAM
 • uczniowie liceów plastycznych
 • studenci, doktoranci, wykładowcy wyższych szkół plastycznych oraz historii sztuki
 • pracownicy galerii i muzeów na podstawie legitymacji pracowniczych
 • przewodnicy miejscy
 • opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych (maks. 2 osoby)
 • posiadacze Karty Polaka
 • dzieci i młodzież posiadająca Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny

 

1. Zwiedzający ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem instytucji https://www.uokik.gov.pl/
2. Zwiedzający ma prawo przystąpić do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów konsumenckich za pośrednictwem platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
3. MOCAK nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

1 zł

Dodatkowo:

* bilet promocyjny normalny i bilet promocyjny ulgowy przysługują na zasadach określonych dla biletu normalnego i ulgowego klientom portalu Booking.com w związku i na czas trwania umowy promocyjnej, po okazaniu odpowiedniego QR kodu.