OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Bilety

Bilety


Obrazek
RODZAJ BILETUCENA BILETU

normalny 14 zł

ulgowy*
  • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • studenci i doktoranci
  • członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych
  • emeryci i renciści
  • osoby niepełnosprawne oraz towarzyszący im przewodnicy
  • rodzice i opiekunowie posiadający Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny
  • posiadacze Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem
  • honorowi dawcy krwi oraz dawcy przeszczepów
7 zł

rodzinny

do 5 osób (2+3 lub 1+4)

30 zł

grupowy**

dla grup liczących min. 7 osób

10 zł od osoby

grupowy ulgowy**

dla grup liczących min. 7 osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego


5 zł od osoby

specjalny*

  • osoby powyżej 70. roku życia
  • Zasłużeni dla Kultury Polskiej, Zasłużeni Kulturze Gloria Artis lub adekwatnie odznaczeni
  • członkowie organizacji AICA, ICOM, CIMAM
  • uczniowie i nauczyciele liceów plastycznych
  • studenci, doktoranci, wykładowcy wyższych szkół plastycznych oraz historii sztuki
  • pracownicy galerii i muzeówna podstawie legitymacji pracowniczych
  • przewodnicy miejscy
  • opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych (maks. 2 osoby)
  • posiadacze Karty Polaka
  • dzieci i młodzież posiadająca Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny
  • osoby poniżej 18 roku życia posiadające Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym dzieckiem
  • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów  politycznych, posiadające legitymację działacza  opozycji  antykomunistycznej  lub  osób represjonowanych  z powodów  politycznych,  zgodnie  z ustawą  z dnia  20 marca  2015 r.
  • uczestnicy wydarzeń pozawystawienniczych nieobjętych innymi biletami i opłatami

 

1. Zwiedzający ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem instytucji https://www.uokik.gov.pl/
2. Zwiedzający ma prawo przystąpić do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów konsumenckich za pośrednictwem platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
3. MOCAK nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.


2 zł

 

 

 

 

Dodatkowo:

  • bilet promocyjny normalny – 12,6 zł***
  • bilet promocyjny ulgowy – 6,3 zł***
  • bilet promocyjny rodzinny – 27 zł***

* bilet przysługuje za okazaniem dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z ulgi.

** w przypadku grup mieszanych sprzedawane są odpowiednio bilety grupowe normalne oraz grupowe ulgowe dla osób uprawnionych do zniżki.

*** bilet promocyjny normalny, bilet promocyjny ulgowy oraz bilet promocyjny rodzinny przysługują na zasadach określonych dla biletu normalnego, ulgowego i rodzinnego klientom portalu Booking.com w związku i na czas trwania umowy promocyjnej, po okazaniu odpowiedniego QR kodu.