OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Kolekcja MOCAK-u dostępna w Wirtualnych Muzeach Małopolski

Kolekcja MOCAK-u dostępna w Wirtualnych Muzeach Małopolski

Opublikowano: 14.05.2015

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK jest kolejnym muzeum, które udostępniło swoje zbiory online za pośrednictwem Wirtualnych Muzeów Małopolski. Od 15 maja 2015 roku na stronach serwisu zobaczymy 47 wybranych eksponatów z Kolekcji MOCAK-u.

Od marca do kwietnia trwały prace digitalizacyjne na terenie Muzeum. Ekipa Regionalnej Pracowni Digitalizacyjnej MIK (RPD) złożona m.in. ze skanerzystów, fotografa oraz grafików, we współpracy z pracownikami Działu Zbiorów oraz konserwatorem Muzeum pracowała nad digitalizacją dzieł i ich udostępnieniem online.

Cyfrowe wizerunki obiektów, uzupełnione o opisy, teksty kontekstowe i materiały edukacyjne są publikowane na portalu w postaci zbiorczych prezentacji na karcie konkretnego obiektu. Wszystkie publikowane treści są pobierane z repozytorium, które stanowi „zaplecze” i bezpieczny „magazyn” portalu, w którym muzea mogą nieodpłatnie przechowywać swoje zasoby.

Wśród digitalizowanych dzieł z Kolekcji MOCAK-u znalazły się zarówno prace przestrzenne: rzeźby, instalacje, obiekty czy asamblaże jak i dwuwymiarowe: malarstwo i fotografia. Tę pierwszą grupę reprezentować będą m.in. zakupione z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzeźba „Daniel” Pawła Althamera (2011) i obiekt „Oil spills” chińskiego artysty Ai Weiwei’a (2006), czy znana wszystkim odwiedzającym MOCAK instalacja Stanisława Dróżdża zatytułowana „Między” (1977/2004). Wyzwanie stanowi proces digitalizacji wykonanej z rzeżuchy pracy „Trzeci zasiew” (1973/2014) autorstwa Teresy Murak. Malarstwo i fotografie reprezentować będą prace Edwarda Dwurnika, Marcina Maciejowskiego, Jadwigi Sawickiej, Laury Paweli czy Katarzyny Górnej i Ane Lana.

Zobacz Kolekcję MOCAK-u w portalu Wirtualne Muzea Małopolski >>>

Kolekcja MOCAK-u jest tworzona od 2010 roku. Na początku 2012 liczyła prawie 2000 obiektów. Obecnie, Muzeum posiada w swoich zbiorach niemal 4000 prac 207 artystów polskich i zagranicznych. Celem tworzenia Kolekcji jest gromadzenie i eksponowanie sztuki polskiej ostatnich 50 lat oraz umieszczenie jej na tle sztuki międzynarodowej. Równie istotna jest popularyzacja dokonań najważniejszych artystów wśród zróżnicowanej grupy odbiorców oraz zmiana przekonania, że sztuka najnowsza jest trudna i niezrozumiała.

Wirtualne Muzea Małopolski to pierwszy w Polsce, zrealizowany z takim rozmachem, projekt digitalizacji zasobów muzealnych. Obecnie na portalu udostępnionych zostało blisko 1000 eksponatów z 39 muzeów, w tym prawie 600 z nich zostało zeskanowanych w technologii 3D. Portal powstał w ramach projektu zrealizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Instytutu Kultury w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego. W 2014 roku w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski Plus” zasoby portalu zostały wzbogacone o kolejnych 121 eksponatów z 4 krakowskich muzeów. Realizacja tego projektu uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Digitalizacja”.

Zbiory portalu są stale uzupełniane i rozwijane, dzięki działalności Regionalnej Pracowni Digitalizacji MIK oraz współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność digitalizacyjną na terenie Małopolski.

Więcej na temat projektu: www.muzea.malopolska.pl