Mocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Twórcza Kolekcja

Zachęcamy do korzystania z zeszytów z cyklu Twórcza Kolekcja. Są to publikacje edukacyjne, które można otrzymać w MOCAK-u oraz pobrać ze strony internetowej Muzeum.

Zeszyty powstały z myślą o wspomaganiu kontaktu ze sztuką współczesną poza przestrzenią muzeum, a jednocześnie mają stanowić impuls do jego odwiedzenia. Każdy z nich zawiera reprodukcje prac znajdujących się w Kolekcji MOCAK-u oraz przypisane im zadania, przygotowane w taki sposób, by zapoznawać użytkowników z pracami artystów, a zarazem zachęcać do twórczej aktywności rozwijającej wyobraźnię i kreatywność. Poprzez odniesienie dzieła do osobistych doświadczeń skłaniają też odbiorcę do pogłębionej jego interpretacji i umożliwiają wejście z pracą w relację.

Zachęcamy do korzystania z zeszytów z cyklu Twórcza Kolekcja. Są to publikacje edukacyjne, które można otrzymać w MOCAK-u oraz pobrać ze strony internetowej Muzeum.

Zeszyty powstały z myślą o wspomaganiu kontaktu ze sztuką współczesną poza przestrzenią muzeum, a jednocześnie mają stanowić impuls do jego odwiedzenia. Każdy z nich zawiera reprodukcje prac znajdujących się w Kolekcji MOCAK-u oraz przypisane im zadania, przygotowane w taki sposób, by zapoznawać użytkowników z pracami artystów, a zarazem zachęcać do twórczej aktywności rozwijającej wyobraźnię i kreatywność. Poprzez odniesienie dzieła do osobistych doświadczeń skłaniają też odbiorcę do pogłębionej jego interpretacji i umożliwiają wejście z pracą w relację.

Pierwszych pięć zeszytów, opublikowanych w 2015 roku, dotyczy twórczości Piotra Lutyńskiego, Tomasza Ciecierskiego,  Małgorzaty Markiewicz i Marii Michałowskiej, Rafała Bujnowskiego oraz Edwarda Dwurnika i Poli Dwurnik. Cztery kolejne, opublikowane w 2016 roku, poświęcone są twórczości Wilhelma Sasnala, Ryszarda Winiarskiego, Jana Tarasina, Zbigniewa Makowskiego i Jerzego Stajudy, Krištofa Kintery oraz Laury Paweli.

Numery od 1 do 9 stworzone zostały myślą o uczniach szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zeszyty sprawdzą się jako materiał dla nauczycieli i edukatorów do wykorzystania podczas zajęć i warsztatów grupowych. Młodzi odbiorcy sztuki mogą również korzystać z nich samodzielnie lub z rodzicami. Nauczyciele zainteresowani przeprowadzeniem na ich bazie zajęć proszeni są o kontakt pod adresem edukacja@mocak.pl.

Z myślą o młodzieży i dorosłych opublikowaliśmy zeszyty numer 10 i 11. Pierwszy powstał w 2017 roku i towarzyszył warsztatom Sztuka w obronie człowieka. Drugi został wydany w 2018 roku i towarzyszył projektowi KRAJ:OBRAZY.

Pobierz i wydrukuj edukacyjne zeszyty dla dzieci!

10. zeszyt z cyklu Twórcza Kolekcja został opublikowany w 2017 roku i towarzyszył warsztatom Sztuka w obronie człowieka, które MOCAK prowadził razem z Polską Akcją Humanitarną. Zawarte w nim zadania dotyczą współczesnych problemów społecznych. Zeszyt poświęcony jest czterem pracom z Kolekcji MOCAK-u: Pojazd dla bezdomnych Krzysztofa Wodiczko, Wyliczanka Jarosława Kozłowskiego, Minimalism of Guantanamo Tomasza Bajera i Akcja 135: 8 maja 1945, 9.03, City of Setif, Algieria Rezy Aramesha. Publikacja przeznaczona jest dla osób dorosłych i młodzieży.

11. zeszyt z cyklu Twórcza Kolekcja poświęcony jest pięciu pracom z Kolekcji MOCAK-u: Z mojego okna Józefa Robakowskiego, Mapa Małgorzaty Markiewicz, Zjednoczony świat – wersja totalitarna Jarosława Kozłowskiego oraz Ojczysty i Macierzysta Jadwigi Sawickiej.

Dzieła te prezentowane były na wystawie Ojczyzna w sztuce. Każde z nich dotyczy innego zagadnienia, które łączy się z pojęciem ojczyzny: zmian społecznych, granic, globalizacji oraz języka. Tak jak w przypadku poprzednich wydawnictw z tej serii, zeszyt składa się z czterech zadań, które mają nie tylko przybliżyć odbiorcy znaczenie dzieła, ale także pobudzić go do refleksji, skłonić do wyrażenia własnego zdania i rozwijać kreatywność. Publikacja przeznaczona jest dla osób dorosłych i młodzieży.