OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Zadania dla dzieci i młodzieży w wieku 10–15 lat

Zadania dla dzieci i młodzieży w wieku 10–15 lat

Portret klasowy

Potrzebne materiały: kartka, dowolnie wybrane materiały plastyczne (na przykład farby, pastele lub kredki)

Na podstawie dzieła Krakusypokażtacomata uczestnicy tworzą grupowy portret klasy lub nauczycieli. Lekcja wprowadza pojęcie portretu. Jest okazją do namysłu nad tym, jak za pomocą farb i kredek można pokazać charakterystyczne cechy danej osoby. Uczniowie mają za zadanie także zastanowić się, co taki obraz mówi o zbiorowości, którą przedstawia.

Dzieło sztuki jako komentarz

Potrzebne materiały: kartka, dowolnie wybrane materiały plastyczne, dowolnie wybrany fragment tekstu literackiego lub filmu

Na podstawie krótkiego tekstu lub fragmentu filmu uczniowie tworzą pracę plastyczną wyrażającą ich odczucia na dany temat. Dowiadują się, w jaki sposób można wypowiedzieć swoje zdanie bez użycia słów. Zadanie rozwija krytyczne myślenie oraz kreatywność.

Twórcze inspiracje

Potrzebne materiały: kartka, farby, pędzle

Wprowadzenie do zadania stanowi porównanie obrazów Nikifora i Edwarda Dwurnika. Uczniowie zapoznają się z pojęciem inspiracji oraz dowiadują się, czym jest cytat w sztuce. Dyskusję połączyć można z wykonaniem prac zainspirowanych malarstwem jednego lub drugiego artysty (na przykład miejskich pejzaży).

Moje miasto

Potrzebne materiały: kartka, dowolnie wybrane materiały plastyczne

Na podstawie dzieł Edwarda Dwurnika uczniowie tworzą pejzaż własnej miejscowości lub swojego osiedla, co może stać się pretekstem do rozmowy o kompozycji i perspektywie. Kolejnym zadaniem jest uzasadnienie przez nich wyboru kolorów i sposobu przedstawienia poszczególnych miejsc. Wspólnie z nauczycielem lub opiekunem uczestnicy lekcji zastanawiają się, czy poprzez odpowiedni dobór środków wyrazu można zaznaczyć, które rejony, okolice, miejsca lubią najbardziej.