OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Zadania dla młodzieży w wieku licealnym

Zadania dla młodzieży w wieku licealnym

Bez analizy

Potrzebne materiały: reprodukcje wybranych prac Piotra Lutyńskiego

Uczniowie tworzą krótkie formy literackie (esej, opowiadanie, recenzję) nawiązujące tematycznie do działalności Piotra Lutyńskiego lub interpretujące ją. Zadanie uczy samodzielnego myślenia, rozwija umiejętność tworzenia interpretacji oraz pozwala skupić się na wybranym dziele sztuki i zgłębić jego treść.


Między sztuką a poezją

Potrzebne materiały: reprodukcje wybranych prac Piotra Lutyńskiego, Kwiatki świętego Franciszka, wybrane utwory poetyckie Bolesława Leśmiana, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Marcina Świetlickiego

Analiza i interpretacja prac Piotra Lutyńskiego jest połączona z lekturą wybranych tekstów literackich. Szukając podobieństw i zależności, uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie, jak literatura i sztuka mogą się wzajemnie dopełniać oraz jak poprzez sztukę można sygnalizować problemy dotyczące świata przyrody.

Zamiana ról

Potrzebne materiały: telefon komórkowy z opcją nagrywania lub kamera

Uczniowie są proszeni o wybranie jednego zwierzęcia i postawienie się w jego roli. Następnie każdy, przyjmując perspektywę zwierzęcia, zastanawia się, jakie aspekty koegzystencji z człowiekiem mu odpowiadają, jakie są niepokojące lub niebezpieczne, a także co, jako ludzie, możemy w tym zakresie zmienić. Młodzież podejmuje także próbę odpowiedzi na pytanie, co poszczególne zwierzęta mogą przekazać człowiekowi odnośnie do życia w harmonii z naturą. W drugiej części lekcji (lub jako zadanie domowe) uczniowie nagrywają wideo, obrazujące cały proces, oraz wnioski. Forma nagrania może być dowolna – na przykład performans, komiks czy film narracyjny.