OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Gry znaczeń//

Gry znaczeń

20.10.2017 - 25.03.2018

Wystawa została zaprojektowana przez Jarosława Kozłowskiego, który do 2016 roku był kierownikiem V Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu*. Profesor zaprosił do Galerii Re swoich byłych studentów. Ich prace charakteryzuje różnorodność tematyczna i formalna, która wynika ze sposobu prowadzenia zajęć przez Jarosława Kozłowskiego oraz jego rozumienia rysunku, traktowanego jako szkic koncepcyjny, zapis myśli, ślad pozostawiony w przestrzeni przez człowieka. Profesora cechuje szacunek dla indywidualności studenta. Nie narzuca gotowych rozwiązań, ale pomaga uczniom rozwinąć to, co jest ich fascynacją światopoglądową.

Elementem wspólnym wszystkich prezentowanych dzieł jest odniesienie do szeroko pojmowanego konceptualizmu. Każdy ze studentów obrał jednak inny kierunek artystycznych poszukiwań. Angelika Grzegorczyk zebrała autografy znanych postaci ze świata kultury i polityki, kreując iluzję zawarcia z nimi faktycznej znajomości. Natalia Karczewska stworzyła instalację, która ilustruje moment przejścia pomiędzy jawą a snem. Jakub Matuszczak skonstruował miniaturę basenu, pokazując, że wierne odtworzenie szczegółów nie jest gwarantem realizmu. Paulina Piórkowska pyta o wartość i trwałość obecnego w polskiej kulturze szczególnego szacunku dla chleba. Aleksandra Polerowicz bada, jak wiele różnych znaczeń może być zawartych w jednym słowie. Karolina Wojciechowska zachęca do refleksji nad granicami ludzkiej wrażliwości. Wiktor Wolski pokazuje, że myśl filozoficzna jest nierozerwalnie związana ze sferą wizualną.

Jedną z intencji wystawy jest podkreślenie, że zróżnicowanie dzieł powstających w ramach jednej pracowni zależy przede wszystkim od osoby prowadzącego – jego metod nauczania i sposobu rozumienia sztuki.

* Jarosław Kozłowski w latach 1981–1987 pełnił także funkcję rektora tej uczelni, wówczas funkcjonującej pod nazwą Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W październiku 2016 roku aktualne władze uczelni zdecydowały o zmianie kierownictwa pracowni prowadzonej przez Jarosława Kozłowskiego od 1981 roku. Profesor został pozbawiony możliwości nauczania, a kilka miesięcy później otrzymał oficjalne wypowiedzenie.

Miejsce:
Galeria Re
Data wystawy:
20.10.2017 - 25.03.2018
Wernisaż:
19.10.2017 godz. 18
Artyści:
Angelika Grzegorczyk
Natalia Karczewska
Jakub Matuszczak
Paulina Piórkowska
Aleksandra Polerowicz,
Karolina Wojciechowska
Wiktor Wolski
Kurator:
Agnieszka Sachar
Współpraca:
Jarosław Kozłowski
Natalia Brandt