OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Informacja o udzieleniu zamówienia - zakup dzieła autorstwa Jakuba Juliana Ziółkowskiego pt. "Jaskinia Darwina"

Informacja o udzieleniu zamówienia - zakup dzieła autorstwa Jakuba Juliana Ziółkowskiego pt. "Jaskinia Darwina"

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym informuje, że na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505), informuje, że udzielił wykonawcy Jakubowi Julianowi Ziółkowskiemu zamówienia publicznego na zakup dzieła autorstwa Jakuba Juliana Ziółkowskiego pt. "Jaskinia Darwina".