OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Informacja o udzieleniu zamówienia - zakup różnych dzieł autorstwa Józefa Robakowskiego

Informacja o udzieleniu zamówienia - zakup różnych dzieł autorstwa Józefa Robakowskiego

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym informuje, że na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505), informuje, że udzielił wykonawcy Józefowi Robakowskiemu zamówienia publicznego na zakup różnych dzieł autorstwa Józefa Robakowskiego.