OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Minioprowadzania w języku rosyjskim. W Muzeum i online! | Мини-экскурсии на русском языке. В музее и онлайн!

Minioprowadzania w języku rosyjskim. W Muzeum i online! | Мини-экскурсии на русском языке. В музее и онлайн!

Opublikowano: 15.02.2021

Zapraszamy na nową serię wydarzeń – comiesięczne minioprowadzania w języku rosyjskim. Do tych krótkich spotkań dotyczących wybranych dzieł sztuki można dołączyć na ekspozycji lub obejrzeć transmisję na żywo na Facebook-u MOCAK-u.

Tematy minioprowadzań:

11 marca, czwartek, godz. 12 – Utrwalanie rzeczywistości. Inscenizacja i realność >>
8 kwietnia*, czwartek, godz. 12 – Forma przestrzenna – przekaźnik informacji >>
6 maja, czwartek, godz. 12 – Szkic. Proces twórczy czy skończone dzieło? >>

*Ze względu na zamknięcie Muzeum w związku z epidemią koronawirusa do spotkania można dołączyć tylko poprzez transmisję na żywo na Facebooku MOCAK-u.

Prowadzenie: Olena Devero – absolwentka architektury na Politechnice Krakowskiej i studentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miłośniczka sztuki współczesnej, od 2019 roku współpracuje z Działem Wiedzy o Sztuce w MOCAK-u, prowadząc zajęcia po polsku, ukraińsku i rosyjsku.

Spotkania odbywają się w kameralnych grupach (do czterech osób). Udział w cenie biletu bez konieczności rezerwacji. Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego panującymi w MOCAK-u. Oprowadzania zaczynają się przy recepcji w głównym budynku Muzeum.

Minioprowadzania odbywają się też w językach: angielskim, polskim i ukraińskim.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce w języku polskim i angielskim pod numerem telefonu + 48 12 263 40 35 (poniedziałek – piątek, godz. 9–16), a pod adresem e-mail edukacja@mocak.pl także w języku rosyjskim i ukraińskim.


Вы можете присоединиться к нашим коротким встречам на выставке в музеи или смотреть прямую трансляцию в социальных сетях музея >>

Темы мини-туров:

11 марта, четверг, 12:00 – Документирование окружающего мира. Постановка и реальность >>
8 апреля*, четверг, 12:00 – Пространственная форма как носитель информации >>
6 мая, четверг, 12:00 – Эскиз. Творческий процесс или готовое произведение? >>

*В связи с закрытием музея из-за эпидемии коронавируса вы можете присоединиться к встрече только через прямую трансляцию на Facebook MOЦAK-а.

Гидом будет Елена Дэвэро – украинка, выпускница архитектурного факультета Краковского технологического университета а также студентка кафедры искусствоведения Ягеллонского Университета, поклонница современного искусства, которая с 2019 года сотрудничает с Отделом Искусствоведения МОЦАКа проводя занятия на польском, украинским и руском.

Встречи проходят в небольших группах (до четырех человек). Участие в цене входного билета, нету необходимость бронирования. Ознакомьтесь с правилами санитарной безопасности обязывающие в MOЦAKе. Экскурсии начинаются возле рецепции в главном корпусе Музея.

Мини-туры также доступны на английском, польском и украинском языках.

Дополнительную информацию можно получить в Отделе Искусствоведения на польском и английском языках по телефону: + 48 12 263 40 35 (Понедельник - пятница, час. 9–16) а также по электронной почте edukacja@mocak.pl на русском и украинском языках.