OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Praca. Dział Promocji

Praca. Dział Promocji

Opublikowano: 15.01.2020

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. promocji i komunikacji internetowej.

1. Wymagania niezbędne:
a)      wykształcenie średnie lub wyższe

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)      prowadzenie kont MOCAK-u w mediach społecznościowych;
b)      komunikacja ze społecznością internetową Muzeum;
c)      obsługa strony internetowej Muzeum;
d)      marketing e-mailowy;
e)      współtworzenie materiałów promocyjnych – internetowych, drukowanych, prasowych;
f)       współpraca z innymi działami Muzeum przy realizacji poszczególnych projektów;
g)      współpraca z podmiotami zewnętrznymi w związku z realizacją projektów i zadań promocyjnych;.
h)      praca administracyjna związana ze stanowiskiem.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a)      wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b)      czas pracy: system jednozmianowy;
c)      miejsce pracy: siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d)      rodzaj umowy: umowa o pracę;
e)      wynagrodzenie: zasadnicze 3000–3200 zł brutto w okresie próbnym (trzy miesiące) plus dodatek stażowy, nagrody kwartalne, nagroda roczna.

4. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz szczegółowe:

  • oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu
  • oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
  • oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
  • podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 3. Klauzula informacyjna w wersji edytowalnej stanowi załącznik do ogłoszenia.

b) Komplet dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. komunikacji internetowej i promocji” należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Dział Promocji”) do dnia 7.2.2020 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

5. Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych przez nie wskazanych.

6. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt – zakładka Praca/Staże).

 


 

Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).