Mocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Praca: specjalistka/specjalista ds. organizacji wydarzeń i obsługi widza

Opublikowano: 29.03.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. organizacji wydarzeń i obsługi widza.

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe lub średnie
 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  a) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  b) doświadczenie w organizacji wydarzeń;
  c) doświadczenie w pracy w instytucji kultury.
 3. Zakres wykonywanych na stanowisku:
  a) koordynacja spraw i działań związanych z realizacją wydarzeń o charakterze pozawystawienniczym, w tym:
  – współpraca z innymi działami Muzeum;
  – przygotowywanie projektów i negocjowanie umów;
  – kontakt z podmiotami zewnętrznymi;
  – przygotowywanie ofert partnerskich;
  – przygotowywanie materiałów promocyjnych;
  b) nadzór nad obsługą widzów Muzeum;
  c) praca administracyjno-archiwalna związana ze stanowiskiem;
  d) koordynacja kalendarza projektów Muzeum i współtworzenie i wdrażanie strategii promocji i komunikacji.
 4. Warunki pracy na danym stanowisku:
  a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
  b) czas pracy: system równoważnego czasu pracy;
  c) miejsce pracy: siedziba pracodawcy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
  d) rodzaj umowy: umowa o pracę;
  e) wynagrodzenie: zasadnicze 2800–3200 zł brutto,
 5. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu do kontaktu adres poczty elektronicznej, jeżeli aplikujący taki posiada); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) oświadczenie o zatrudnieniu lub kopie świadectw pracy;
  c) oświadczenie o wykształceniu lub kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  d) podpisaną klauzulę informacyjną,
 6. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia pracodawcy  do wglądu  oryginałów dokumentów wskazanych w pkt. 5 ppkt. b, c.
 7. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji wydarzeń i obsługi widza w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków  lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: Dział Promocji) w terminie do dnia 11.4.2019  (liczy się data wpływu do Muzeum).
 8. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany w CV adres e-mailowy lub telefonicznie.
 9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum adres: www.mocak.pl/kontakt zakładka Praca/Staże

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).