OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Praca: Dział Sztuki

Praca: Dział Sztuki

Opublikowano: 15.03.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko adiunktki/adiunkta, koordynatorki/koordynatora projektów artystycznych.

 1. Wymóg formalny:
  a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia z zakresu historii sztuki.
 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  a) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub innych organizacjach związanych ze sztukami wizualnymi;
  b) znajomość zagadnień sztuki współczesnej oraz polskiej i międzynarodowej sceny artystycznej;
  c) bardzo dobra znajomość języka angielskiego, ewentualnie także innego obcego języka nowożytnego.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
  Koordynacja powierzonych wystaw i projektów, w tym:
  a) opracowywanie budżetu oraz harmonogramu realizacji wystaw, projektów;
  b) monitorowanie procesu realizacji wystaw, projektów;
  c) prowadzenie korespondencji wystaw, projektów;
  d) bieżąca koordynacja wszystkich spraw i działań związanych z realizacją wystaw, projektów;
  e) przedstawianie propozycji umów w sprawach związanych z realizacją wystaw, projektów;
  f)  pomoc w przygotowaniu aplikacji grantowych oraz w rozliczaniu wystaw, projektów.
 4. Warunki pracy na danym stanowisku:
  a) Wymiar zatrudnienia: pełny etat
  b) Czas pracy: system jednozmianowy
  c) Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
  d) Rodzaj umowy: o pracę
  e) Wynagrodzenie: 2600-3250 zł brutto
 5. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (oraz adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, jeżeli aplikujący takim dysponuje), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) kopie świadectw pracy;
  c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  d) opis wybranej pracy prezentowanej obecnie na wystawie Kolekcji MOCAK-u przygotowany przez kandydata.
 6. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia pracodawcy do wglądu oryginały dokumentów wskazanych w pkt. 5 ppkt. b, c.
 7. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko adiunkta w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową – pod adresem Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: Dział Sztuki) do 31.3.2019 (liczy się data wpływu do Muzeum).
 8. W przypadku osób, które spełnią wymagania niezbędne (formalne), wiadomość o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przesłana na adres e-mailowy lub udzielona kandydatowi telefonicznie z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w CV.
 9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum pod adresem: www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.6.1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać klauzulę (poniżej).