OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Praca: specjalistka/specjalista ds. organizacji wydarzeń i obsługi widza

Praca: specjalistka/specjalista ds. organizacji wydarzeń i obsługi widza

25.10.2019

Opublikowano: 25.10.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. organizacji wydarzeń i obsługi widza.

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe lub średnie
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) koordynacja spraw i działań związanych z realizacją wydarzeń o charakterze pozawystawienniczym, w tym:
  – współpraca z innymi działami Muzeum;
  – przygotowywanie projektów i negocjowanie umów;
  – kontakt z podmiotami zewnętrznymi;
  – przygotowywanie ofert partnerskich;
  – przygotowywanie materiałów promocyjnych;
  b) nadzór nad obsługą widzów Muzeum;
  c) praca administracyjno-archiwalna związana ze stanowiskiem;
  d) koordynacja kalendarza projektów Muzeum i współtworzenie i wdrażanie strategii promocji i komunikacji.
 3. Warunki pracy na danym stanowisku:
  a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
  b) czas pracy: system równoważnego czasu pracy;
  c) miejsce pracy: Kraków, siedziba pracodawcy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
  d) rodzaj umowy: umowa o pracę;
  e) wynagrodzenie: zasadnicze 3000–3200 zł brutto w okresie próbnym plus dodatek stażowy, nagrody kwartalne, nagroda roczna.,
 4. Wymagane dokumenty:
  1)  życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz szczegółowe:
  a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
  b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
  c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
  d) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.
 5. Komplet dokumentów z dopiskiem:
  „Nabór na stanowisko: specjalistka/ specjalista ds. organizacji wydarzeń i obsługi widza w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków
  albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Dział Promocji”)
  w terminie do dnia 4.11.2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).
 6. Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.
 7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt – zakładka Praca/Staże).

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).