OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Zapraszamy szkoły, przedszkola oraz inne placówki edukacyjne do skorzystania z oferty lekcji muzealnych w MOCAK-u. Proponujemy zajęcia o różnorodnej tematyce, ich przebieg jest dopasowany do wieku uczestników. Poza lekcjami muzealnymi z oferty stałej proponujemy zajęcia towarzyszące wystawom czasowym. Podczas spotkań młodzi odbiorcy sztuki mogą nie tylko zobaczyć ekspozycje i zdobyć nową wiedzę, lecz także twórczo ją wykorzystać podczas części warsztatowej. Zajęcia rozwijają u dzieci i młodzieży samodzielne myślenie oraz pobudzają do kreatywności. Aktywny udział sprawia, że przyswajanie wiedzy staje się dla nich zabawą i chętnie odwiedzają Muzeum ponownie.

Przedszkole oraz nauczanie początkowe
wiek uczestników: 3–9 lat


LEKCJE MUZEALNE
stacjonarnie: 200 zł

 • Wspólny stół
  Lekcja muzealna na wystawie Jedzenie w sztuce

Podczas zajęć zwiedzimy razem dużą wystawę czasową Jedzenie w sztuce, obserwując, jak współcześnie artyści i artystki podejmują ten temat. Uczestnicy zobaczą prace wykonane z produktów spożywczych czy inspirowane estetyką pokarmu, jak również dzieła problematyzujące temat jedzenia w kontekście niedoboru lub nadmiaru żywności. W części warsztatowej, zainspirowani zaobserwowanymi wzorami, kolorami i fakturami różnorodnych materiałów, przygotujemy własne dania – dzieła sztuki.

Lekcja jest okazją do zapoznania się ze sztuką współczesną poprzez doświadczenie szerokiego spektrum technik i środków wyrazu artystycznego, jak obiekt, instalacja, rzeźba, płaskorzeźba, malarstwo, fotografia, techniki łączone i autorskie wokół bliskiego wszystkim tematu, jakim jest jedzenie.

Lekcja w kilku wariantach, dostosowana do wieku i potrzeb grupy.


 

 • Pierwsze kroki w MOCAK-u
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim)

W trakcie zajęć dzieci zwiedzą budynek MOCAK-u oraz dowiedzą się, na czym polega specyfika działalności Muzeum. Zobaczą wybrane prace z ekspozycji oraz wezmą udział w interaktywnych warsztatach artystycznych. Celem zajęć jest oswojenie najmłodszych odbiorców sztuki z przestrzenią Muzeum oraz zaciekawienie wybranymi aspektami sztuki współczesnej.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: I.7, III.8, III.9, IV.1, IV.8, IV.9. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1, IV.1, IV.11, V.2, V.3.


 

 • Uczuciowy autoportret
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim)

Motywem przewodnim zajęć będzie zagadnienie portretu. Na przykładzie prac z Kolekcji MOCAK-u uczestnicy poznają różne sposoby portretowania. W części warsztatowej stworzą autoportrety przedstawiające ich cechy, emocje i myśli. Lekcja ma na celu poszerzenie definicji portretu i autoportretu o przedstawienia metaforyczne, odwołujące się do przeżyć wewnętrznych autora.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: I.7, II.6, III.1, III.8, III.9, IV.1, IV.8, IV.9. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1, II.1, II.3, IV.1, IV.11, V.2, V.3.


 

 • Mali kolekcjonerzy
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim)

Twórcze, aktywne zwiedzanie Muzeum połączone z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: „Czym jest kolekcja sztuki współczesnej?”. Podczas zajęć dzieci będą wykonywać zadania związane z obiektami z Kolekcji MOCAK-u. Uczestnicy opowiedzą o swoich prywatnych kolekcjach. Warsztaty mają na celu przybliżenie idei kolekcjonerstwa i prezentacji eksponatów w przestrzeni muzealnej.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: I.7, III.8, III.9, IV.1, IV.8, IV.9. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1, IV.1, IV.11, V.2, V.3.


 

 • Zaskakujące połączenie
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim)

Sztuka współczesna jest przestrzenią eksperymentalną, w której artyści swobodnie, czasem w zaskakujący sposób, łączą środki wyrazu i znaczenia. Ciepło – zimno, linia – plama, obraz – rzeźba. Czy połączenie tych elementów może stanowić nową jakość? Uczestnicy zajęć obejrzą prace z Kolekcji MOCAK-u. W części warsztatowej, wykorzystując różne materiały i techniki, wykonają własne prace artystyczne. Dzięki zajęciom młodzi odbiorcy sztuki współczesnej nauczą się dostrzegać złożoność form wyrazu artystycznego.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: I.7, III.8, III.9, IV.1, IV.8, IV.9. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1, IV.1, IV.11, V.2, V.3.


 

 • Portret przyjaciela

Kim jest mistrz i czy każdy może nim być? Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z postacią wybitnego historyka sztuki, pisarza i krytyka, jakim był Mieczysław Porębski, a także poznać historię jego przyjaźni z artystami. Zostaną również zaproszeni do odkrycia zaaranżowanej w Muzeum przestrzeni biblioteki Profesora – wystawy pełnej arcydzieł. Lekcja to aktywne zwiedzanie wystawy Kolekcji MOCAK-u znajdującej się w Bibliotece Mieczysława Porębskiego.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: I.7, II.6, III.1, III.8, III.9, IV.1, IV.8, IV.9. Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na pierwszym etapie edukacyjnym: I.1, II.1, II.3, IV.1, IV.11, V.2, V.3.

Szkoły podstawowe, klasy 4–8
wiek uczestników: 10–14 lat


LEKCJE MUZEALNE
stacjonarnie: 200 zł

 • Wspólny stół
  Lekcja muzealna na wystawie Jedzenie w sztuce

Podczas zajęć zwiedzimy razem dużą wystawę czasową Jedzenie w sztuce, obserwując, jak współcześnie artyści i artystki podejmują ten temat. Uczestnicy zobaczą prace wykonane z produktów spożywczych czy inspirowane estetyką pokarmu, jak również dzieła problematyzujące temat jedzenia w kontekście niedoboru lub nadmiaru żywności. W części warsztatowej, zainspirowani zaobserwowanymi wzorami, kolorami i fakturami różnorodnych materiałów, przygotujemy własne dania – dzieła sztuki.

Lekcja jest okazją do zapoznania się ze sztuką współczesną poprzez doświadczenie szerokiego spektrum technik i środków wyrazu artystycznego, jak obiekt, instalacja, rzeźba, płaskorzeźba, malarstwo, fotografia, techniki łączone i autorskie wokół bliskiego wszystkim tematu, jakim jest jedzenie.

Lekcja w kilku wariantach, dostosowana do wieku i potrzeb grupy.


 

 • W labiryncie słów
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim)

Podczas zajęć uczestnicy zobaczą Kolekcję MOCAK-u i na podstawie wybranych prac zbadają relację pomiędzy słowem a jego znakiem graficznym. W drugiej części spotkania dzieci wykonają własne prace związane z artystycznym przedstawieniem słowa, sylaby, litery. Warsztaty mają na celu poznanie historii piśmiennictwa w kontekście sztuki.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym (język polski – wymagania ogólne: I.1, I.3, język polski – wymagania szczegółowe: I.2.3, I.2.6, I.2.7, plastyka I.1, I.6, II.2, III.4).


 

 • Nie ma złych odpowiedzi
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim)

Czym jest sztuka współczesna? Czy każdy musi rozumieć, „co artysta miał na myśli”? Dlaczego w muzeum sztuki współczesnej znajdują się różne dziwne obiekty? Na te i wiele innych pytań uczestnicy, przy wsparciu edukatora, poszukają (niejednoznacznych?) odpowiedzi w przestrzeni wystaw. Lekcja muzealna oparta jest na Kolekcji MOCAK-u.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na drugim etapie edukacyjnym (język polski – wymagania ogólne: I.1, I.3, język polski – wymagania szczegółowe: I.2.3, I.2.6, I.2.7, plastyka: I.1, I.6, III.2, III.4).


Szkoły ponadpodstawowe
wiek uczestników: 15–19 lat


LEKCJE MUZEALNE
stacjonarnie: 200 zł

 • Sztuka interpretacji
  (Lekcja prowadzona również w językach angielskim i ukraińskim)

Jedną z dystynktywnych cech twórczości człowieka jest jej wieloznaczność. Odbierając te same bodźce, odbiorcy sztuki budują różne znaczenia i przeżywają różne emocje. Lekcja przybliży uczestnikom zasady opisywania i analizy formalnej dzieł sztuki, w szczególności sztuki współczesnej. W trakcie zajęć młodzież zobaczy Kolekcję MOCAK-u. Zajęcia mają na celu poszerzenie praktycznej umiejętności analizy współczesnego dzieła sztuki oraz sposobów jego odbioru i interpretacji.

Zajęcia uzupełniające przy realizacji podstawy programowej na trzecim etapie edukacyjnym (język polskiwymagania ogólne: I.7, I.8, język polski – wymagania szczegółowe: I.2.6 i I.2.7 (zakres podstawowy), I.2, I.4, I.5 i I.7 (zakres rozszerzony); plastyka – wymagania szczegółowe: I.1–6, II.2, II.6, III.3, III.6, IV.3, historia sztuki: I.1.h, II.6 II.9–14, II.18, III.2, III.5, IV.2, IV.3).

Kim jest mistrz i czy każdy może nim być? Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z postacią wybitnego historyka sztuki, pisarza i krytyka, jakim był Mieczysław Porębski, a także poznać historię jego przyjaźni z artystami. Zostaną również zaproszeni do odkrycia zaaranżowanej w Muzeum przestrzeni biblioteki Profesora – wystawy pełnej arcydzieł. Lekcja to aktywne zwiedzanie wystawy Kolekcji MOCAK-u znajdującej się w Bibliotece Mieczysława Porębskiego.


Przed wizytą

W dniu wizyty

 • O wyznaczonej godzinie edukator lub edukatorka będzie czekać na grupę w holu Muzeum.
 • Płatność za lekcje muzealne odbywa się na miejscu, w recepcji, bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.
 • Plecaki i duże torby prosimy pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych (w holu Muzeum).
 • Nauczycieli i nauczycielki oraz opiekunów i opiekunki prosimy o pozostanie z grupą podczas zajęć.

Po wizycie

Jeżeli chcą Państwo przekazać nam opinię o swoim pobycie w Muzeum, prosimy o kontakt z Działem Wiedzy o Sztuce: edukacja@mocak.pl