OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Podsumowanie konferencji //W poszukiwaniu integracji. Praca z uczniem z zaburzeniami psychicznymi//

Podsumowanie konferencji W poszukiwaniu integracji. Praca z uczniem z zaburzeniami psychicznymi

Opublikowano: 23.03.2015

21 i 22 marca w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK odbyła się konferencja W poszukiwaniu integracji. Praca z uczniem z zaburzeniami psychicznymi dedykowana pamięci prof. Marii Orwid – lekarza psychiatry, prekursorki terapii rodzinnej. Współorganizatorami konferencji były Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie oraz Stowarzyszenie Pedagogów i Terapeutów SPiT. Gości wydarzenia powitała dyrektor ZSS nr 2 Małgorzata Brzeska, a w temat konferencji wprowadziła Maja Raczyńska-Ścigaj - prezes Stowarzyszenia SPiT, psychoterapeutka i nauczycielka, pomysłodawczyni spotkania.

Przedmiotem wystąpień była integracja różnych perspektyw w pracy z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z problemami psychicznymi. Jako spotkanie specjalistów z różnych dziedzin, między innymi pedagogów, psychologów, lekarzy psychiatrów i przedstawicieli instytucji kultury, pozwoliła na podjęcie refleksji nad możliwościami współpracy oraz polepszeniem działań mających na celu pomoc młodym ludziom.

Konferencję rozpoczął wykład prof. Jacka Bomby, byłego Kierownika Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesa Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków. Swoje wystąpienia mieli także dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii O/I Stowarzyszenia „Siemacha” dr n. med. Krzysztof Szwajca, dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. prof. Marii Orwid Ryszard Izdebski, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dr n. med. Maciej Pilecki. Moderatorami dyskusji były kierująca oddziałem dziennym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dr hab. n. med. Renata Modrzejewska, kierownik Oddziału Psychiatrii Dzieci Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika dr Joanna Boroń-Zyss oraz wieloletnia dyrektor ZSS nr 2 Ewa Domagalska-Kurdziel.

W poszczególnych panelach dyskutowano na temat zagadnień terapeutycznych i edukacyjnych. W panelu pod tytułem Integracja – ciało i psychika wystąpiły między innymi psychoterapeutki Oddziału Psychiatrii Dzieci Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika Dorota Ryżanowska i Anna Siwiec. W panelu dotyczącym integracji poprzez sztukę swoje wystąpienie miała wspomniana już kierownik Działu Edukacji MOCAK-u, psychoterapeutka psychoanalityczna Elżbieta Sala. W drugim dniu konferencji referat przedstawiły między innymi psychoterapeutki Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM Olga Surma i Marta Szwajca, a zaraz po ich wystąpieniu Anna Bogusz-Corkill i Izabela Szalewska przedstawiły swoją pracę z uczniami pacjentami, na podstawie modelu, który stworzyły dla ZSS nr 2 prof. Maria Orwid i Ewa Domagalska-Kurdziel. W panelu dotyczącym integracji ciała i emocji, wśród prezentacji różnych form oddziaływań o charakterze terapeutycznym znalazły się referaty Renaty Skuzy i Mirosława Matysiaka z ZSS nr 2 na temat hortiterapii i terapii poprzez szachy. Specjalnie na potrzeby konferencji zostało przygotowane nagranie wypowiedzi dyrektor Marii Anny Potockiej na temat związku między sztuką a psychiatrią oraz znaczenia Marii Orwid dla integracji środowiska twórców i psychiatrów. Spotkaniu specjalistów towarzyszyły dwie wystawy: Mariana Szulca – artysty, fotografa, wieloletniego partnera Marii Orwid – oraz  prac uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie. Umożliwiły one poszerzenie pola dyskusji na temat roli sztuki w integracji psychicznej. W konferencji wzięła udział większość dyrektorów krakowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w Krakowie, przedstawiciele szkół szpitalnych oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski, przedstawiciele kuratorium oświaty oraz pedagodzy, lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci i twórcy. Było to pierwsze tak duże wydarzenie w Krakowie o charakterze integrującym środowisko pracowników kultury ze środowiskiem specjalistów pracujących na rzecz poprawy losu chorujących psychicznie dzieci. Wkrótce nakładem wydawnictwa SWN – Systemy Wspomagania Nauczania ukaże się publikacja pokonferencyjna.